Aktualności

ThinPrep® Pap Test w ofercie NZOZ Meditest Wprowadziliśmy nową na rynku polskim metodę cytologii na podłożu płynnym (LBC), opartą o system ThinPrep 2000 firmy CYTYC. Jest to najbardziej wystandaryzowana i zaawansowana metoda wy- konywania cienkowarstwowych preparatów cytologicznych, umożliwiająca najdokładniejszą ocenę mikroskopową wymazów z szyjki macicy.

więcej...

NucliSENS EasyQ™ HPV w Polsce Jako pierwsze laborato-rium w Polsce wprowadziliśmy test HPV najnowszej generacji, oparty o badanie transkryptów mRNA dla onkogenów E6/E7 wirusów HPV. Test opracowany przez firmę bioMérieux - światowego lidera w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

więcej...

Na czym polega badanie cytologiczne?

   

Pierwszym etapem profilaktycznego badania cytologicznego w kierunku raka szyjki macicy jest pobranie wymazu z szyjki macicy przez lekarza ginekologa lub przeszkoloną położną. Pobranie wymazu odbywa się w trakcie rutynowego badania ginekologicznego i polega na umieszczeniu specjalnej szczoteczki w szyjce macicy. Poprzez okrężny ruch szczoteczką następuje złuszczenie komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego pokrywającego tarczę szyjki oraz komórek nabłonka gruczołowego z kanału szyjki. Z kolei materiał ze szczoteczki zostaje przeniesiony na szkiełko mikroskopowe i utrwalony specjalnym preparatem. Po przekazaniu szkiełka z rozmazem do pracowni cytologicznej zostaje ono poddane wieloetapowemu procesowi barwienia, tak aby uwidocznić morfologię komórek osadzonych na szkiełku. NZOZ Meditest posiada najnowocześniejszą aparaturę umożliwiającą automatyczne barwienie i tzw. zakrywanie szkiełek mikroskopowych, co gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych preparatów.
 

Statyw ze szkiełkami 
^ Preparaty mikroskopowe z wymazami cytologicznymi są umieszczane w specjalnym urządzeniu do automatycznego barwienia i zakrywania szkiełek. Urządzenia te pozwalają uzyskać najwyższą jakość preparatów celem dalszej oceny mikroskopowej. 


Najważniejszym etapem badania cytologicznego jest skrining preparatów w mikroskopie świetlnym przez wyspecjalizowany personel medyczny - cytomorfologów. Celem skriningu jest znalezienie wszelkich nieprawidłowości w obrazie cytologicznym,  zwłaszcza atypowych komórek odpowiadającym stanom przednowotworowym (tzw. neoplazja śródnabłonkowa lub inaczej dysplazja) lub rakowi szyjki macicy. Wszystkie nieprawidłowe obrazy są następnie konsultowane przez leakrzy patomorfologów lub cytologów.

 
^ Najważniejszym etapem badania cytologicznego jest skrining preparatów pod mikroskopem przez cytomorfologa.


Skrining preparatów cytologicznych przez cytomorfologów jest niezwykle żmudnym procesem - spośród dziesiątek tysięcy komórek osadzonych na szkiełku mikroskopowych osoba wykonująca badanie musi wyłapać nierzadko pojedyńcze komórki nowotworowe leżące pośród przeważających komórek prawidłowych. To tak jak przysłowiowe "szukanie igły w stogu siana". W tym niezwykle odpowiedzialnym zadaniu szczególne znaczenie odgrywają kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe cytomorfologów oraz odpowiednie procedury kontroli jakości, mające na celu wyeliminowanie pomyłek spowodowanych błędami na tym etapie. NZOZ Meditest stosuje rygorystyczne zasady systemu kontroli jakości zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi. Podstawowym elementem tego systemu jest tzw. reskrining preparatów przez innego doświadvczonego cytomorfologa lub patomorfologa.
 

Wśród dziesiątek tysięcy komórek cytomorfolog musi pod mikroskopem dojrzeć komórki nowotworowe
^ Wśród dziesiątek tysięcy komórek w wymazie z szyjki macicy cytomorfolog musi pod mikroskopem dojrzeć czasami tylko pojedyncze komórki nowotworowe.


Ostatnim etapem rutynowego badania cytologicznego jest sformułowanie pod nadzorem lekarza patomorfologa ostatecznej ekspertyzy i zaleceń dotyczących ewentualnego dalszego postępowania diagnostycznego. Na podstawie otrzymanej z pracowni cytologicznej ekspertyzy lekarz ginekolog wespół z pacjentką podejmuje decyzje o ewentualnym wdrożeniu kolejnych metod diagnostycznych, takich jak: badanie wirusów HPV, kolposkopia lub pobranie wycinków do badania histopatologicznego.

 

Szukaj informacji